Rolling Machine FA6UN NISSEI

Rolling Machine FA6UN NISSEI
メーカー - Manufacturer – NISSEI
機 種 - Machine – Rolling Machine
型式(No.) - Model (No.) – FA6UN
仕様 - Spec –  

 

サイズ - Size – (mm)
重量 - Unit Weight – (t)
製造年月日 - Manufacture Date – July 1987
当社管理No. - Company number – #2020-11-10